Incompanytraining: zegen of zorg?

Intro.

Wie z’n oor te luisteren legt bij grotere organisaties, zou denken dat incompanytraining een noodzakelijk kwaad is: bijna niemand ontkomt eraan maar ook bijna niemand wordt er blij van. Dat moet anders kunnen, vindt Trainers Academie en dus is het wiel opnieuw uitgevonden. Ditmaal een wiel dat goed draait, zonder gepiep en gekraak; een wiel waar je mee verder komt.

Het euvel

Als iemand aan een nieuwe baan begint is scholing en instructie nodig. De kloof met eerder genoten opleiding en werk wordt alleen maar groter in de huidige overspannen arbeidsmarkt, waar goede medewerkers het verschil maken. Personeelsmanagers hebben al lang geaccepteerd dat scholing ‘for the job’ hun taak is. Ze hebben daarbij ontdekt dat uitbesteding van scholing en training voordelen biedt: de concurrentie tussen de aanbieders van incompanytraining en –coaching houdt de prijzen scherp terwijl het alternatief van een eigen opleidingscentrum veelal als rigide wordt ervaren, vooral als ook op actuele ontwikkelingen moet worden ingespeeld.

Op het oog lijkt sprake van een keurig functionerende dienstenmarkt, maar ergens gaat iets mis, want het imago van de trainings- en coachingsector is al heel lang op z’n zachtst gezegd matig. De effectiviteit van incompanytraining laat kennelijk ernstig te wensen over, want opdrachtgevers tonen zich weinig content met de bereikte resultaten, deelnemers aan de programma’s zijn onvoldoende gemotiveerd om zich de beoogde vaardigheden eigen te maken en uitvoerende trainers hebben de neiging om weg te duiken voor hun eigen prestaties. Trainers Academie is de hele gang van zaken gaan analyseren en zag al gauw waar de zwakke schakel in de uitvoering zit.

De diagnose

Fout gaat het bij de professionaliteit van de individuele uitvoerders. Niet dat alle trainers en coaches ondermaats presteren, maar zo’n trainingsbureau dat deze mensen inzet heeft eigenlijk hetzelfde gemis aan flexibiliteit als een intern opleidingscentrum: er is nu eenmaal een gelimiteerde groep eigen trainers en coaches, die altijd voor moeten gaan op in te huren free-lancers, zelfs als die laatsten beter geschikt zijn voor de betreffende opdracht.

Daar komt bij dat trainen en coachen vrije beroepen zijn. Nog geen kwart van de vele tienduizenden, die dit tot hun beroep hebben verklaard, kan bogen op een degelijke eigen opleiding. Minder begaafde uitvoerenden werken niet louter als zzp’er maar duizenden zijn ook in vaste dienst bij trainingsbureaus (en interne trainingscentra). Blijkbaar wordt aan het aspect kwaliteitscertificering weinig waarde gehecht. De meeste bureaus geven er niet om want hun prioriteit is een zo laag mogelijk uit te betalen dagtarief. Ook opdrachtgevers zijn doorgaans niet in de antecedenten van de trainers en coaches geïnteresseerd. Zij vertrouwen erop dat ze een bureau hebben gekozen met een goede reputatie. Helaas kiezen ze uit bureaus met een goede reputatie steevast de goedkoopste aanbieding. En dat, zo blijkt, is dus vragen om teleurstellingen, in de volgorde: matige trainer; beseft maar matig wat de opdrachtgever nodig heeft; maakt daarvoor een matig trainingsontwerp; bereikt met de deelnemers slechts matige resultaten en eindigt met een matig tevreden opdrachtgever. Misschien hebben anderen dit mechanisme ook al eens onderkend, maar omdat het wordt ingegeven door zuinigheid, is het euvel zeer hardnekkig gebleken.

Trainers Academie heeft echter niet veel moeite hoeven doen om een alternatief te kunnen presenteren dat wel borg staat voor succesvolle trainingsprogramma’s, met gemotiveerde deelnemers en contente opdrachtgevers.

Het alternatief

Hoe weet Trainers Academie wel succesvolle trainingen te verzorgen? Eigenlijk is die aanpak na de gestelde diagnose voor de hand liggend: In de afgelopen 25 jaren heeft Trainers Academie in Nederland circa 1000 professionals in HRD opgeleid, vooral trainers en coaches maar ook een kleine groep HRD adviseurs. Met deze goed opgeleide en ervaren professionals onderhoudt Trainers Academie goed banden en velen ervan zijn als free-lancer beschikbaar voor incompany opdrachten, niet alleen als uitvoerder maar ook als adviseur en programma-ontwerper.

Trainers Academie heeft ze voor het uitkiezen. Of de opdrachtgever hecht aan uitvoerenden die thuis zijn in de sector, die woonachtig in de eigen regio, die acuut oproepbaar zijn, die kritisch adviseren, vrijwel alles is mogelijk dus daarmee wordt trainen en coachen echt maatwerk op niveau. Trainers Academie is ervan overtuigd dat haar mogelijkheden tot selectie van professionele uitvoerenden hét verschil maakt. Overigens treedt de directie van Trainers Academie in alle trajecten op als projectleider.

Goedkoper zal het van deze stevige aanpak voor de opdrachtgever niet worden, want Trainers Academie respecteert de serieuze tarieven van haar professionals. Dus aan tenderprocedures zal niet worden meegedaan. Maar veel duurder wordt het ook niet, immers de trainingen worden beter ontworpen en beter uitgevoerd hetgeen uiteindelijk een hoger rendement oplevert. Let wel: Trainers Academie doelt daarmee op het meetbare rendement, waarop zij mag worden afgerekend.

Een revolutie?

Betekent deze kwaliteitsaanpak een revolutie in de sector van incompanytrainingen? Welnee, Trainers Academie is het niet te doen om het afbreken van de gevestigde verhoudingen tussen opdrachtgevers en hun preferred suppliers. Wel wil Trainers Academie eenmalig van opdrachtgevers de kans krijgen om op een specifiek traject het verschil aan te tonen. Als opdrachtgever en Trainers Academie samen zo’n ‘pilot’ benoemen en budgetteren, kunnen spoedig daarna samen de resultaten worden geevalueerd. Het enig denkbare risico is dat partijen elkaar niet meer kwijt willen, maar dat zien we dan wel weer.

Samenvattend

Echt succesvolle incompanytraining en –coaching wordt door Trainers Academie aangeboden op basis van de volgende unieke kenmerken:

  • Uitvoering uitsluitend door free-lance professionals die in het eigen instituut zijn opgeleid en tenminste een aantal jaren ervaring hebben opgebouwd
  • Selectiecriteria op klantenwens naar sector, regio, leeftijd, etcetera
  • Ondersteunende diensten betreffen beleidsadvisering HRD, samenstelling van trainings-trajecten, ontwerp van trainingen
  • Projectleiding van alle trainingsopdrachten door directie van Trainers Academie
  • Meetbare doelstellingen en evaluaties van behaald rendement.

Geef een reactie

trainersacademie

Hoe lang nog doe je met plezier je huidige werk, voor je huidige manager?  Misschien is de tijd aangebroken om voor jezelf te kiezen, voor een vak dat echt bij je past: Trainer, Coach, Trainer/Coach, Teamcoach of HRD Adviseur, maar dan professioneel. Kies daarvoor dan ook de eerste én de beste opleiding: Trainers Academie maakt er je vák van!

Onze opleidingen

Inschrijven nieuwsbrief