Incompany opleidingen op maat

Incompany opleiding en coaching op maat, van A tot Z verzorgd door Trainers Academie.

Lees over onze unieke aanpak het artikel ‘Incompanytraining: zegen of zorg?’. Download dat artikel hier.

Trainers Academie verzorgt complete incompany opleidingen, trainingstrajecten en coachingprogramma’s op maat voor opdrachtgevers in diverse sectoren, profit en non-profit. Onze incompany HRD-diensten kunnen beperkt blijven tot een ‘dagje trainen op de hei’ als management training of een enkele coaching sessie, maar kunnen ook uitgroeien tot het gezamenlijk realiseren van uw eigen academie compleet met docentencorps, administratie, LMS en huisvesting.

Echt succesvolle incompanytraining en –coaching wordt door Trainers Academie aangeboden op basis van de volgende unieke kenmerken:

  • Uitvoering uitsluitend door free-lance professionals die in het eigen instituut zijn opge-leid en tenminste een aantal jaren ervaring hebben opgebouwd
  • Selectiecriteria op klantenwens naar sector, regio, leeftijd, etcetera
  • Ondersteunende diensten betreffen beleidsadvisering HRD, samenstelling van trainings-trajecten, ontwerp van trainingen
  • Projectleiding van alle trainingsopdrachten door directie van Trainers Academie
  • Meetbare doelstellingen en evaluaties van behaald rendement.

.

Trainen met echt rendement

Aan de uitvoering van trainingen gaat de opzet van een adequaat programma vooraf. Dankzij de eigen opleiding tot HRD Adviseur zijn wij optimaal in staat om u daarin bij te staan of op wens de gehele programmering van uw human resource development in handen te nemen.

Alle  professionals die wij voor uw opdracht selecteren zijn opgeleid aan onze Trainers Academie. Wij kennen elk van deze honderden professionals persoonlijk. Wij kennen hun kwaliteiten, hun ambities en hun ervaring. Dat geeft ons de mogelijkheid om de uitvoerders van trajecten te selecteren voor precies uw behoeften en wensen.

In de door ons uit te voeren trajecten kunnen wij onbeperkt gebruik maken van de enorme portfolio aan ondersteunende trainingsmedia waarover TFC beschikt: trainingsvideo, competentietesten, didactische werkvormen, boeken en serious games. Met ‘blended learning’ van eigen professionals en eigen media hebben wij decennialange ervaring.

En mocht u media als maatwerk wensen, dan worden deze bij ons speciaal voor u ontwikkeld en gemaakt.

Met name als te trainen groepen divers zijn samengesteld, kunnen wij coaching inzetten om de verschillen in ontwikkeltempo op te vangen. Ook de voor u te selecteren coaches zijn aan de eigen academie opgeleid.

Ook onderscheidt Trainers Academie zich met haar kwaliteitsborging: de prestaties van de deelnemers en de professionals die wij inzetten worden door ons op de voet gevolgd. Wij monitoren de voortgang om indien nodig in company programma’s te kunnen bijstellen. Ook in geval van verhindering waarborgen wij vervanging op gelijkblijvend kwaliteitsniveau. Projectleiding en -coördinatie zijn bij ons steevast in handen van onze hoogstgekwalificeerde functionarissen. Zij zijn uw gesprekspartner bij de frequente evaluaties in de loop van de trainingstrajecten.

Een laatste onderscheid betreft de kostenbeheersing. Vanuit Trainers Academie kunt u ook beschikken over trainers en coaches in opleiding, die nog praktijkervaring moeten opdoen. Als begeleide stagiaires versterken zij kosteloos de in te zetten professionals.

Met plezier gaan wij met u in gesprek: over de wensen van uw organisatie, over de budgettering, over het nut van een pilot study alvorens ‘in de diepte’ te gaan en over de rolverdeling in de samenwerking die u met ons aangaat.

Het effect van trainingen kan zeer wel worden gemeten, ook in termen van rendement op de gedane investering. Trainers Academie is een samenwerking aangegaan met een partner die hiertoe een verfijnde methodiek heeft ontwikkeld. Want Trainers Academie is niet bepaald de goedkoopste aanbieder maar wil graag bewijzen dat opleidingsbudgetten door haar optimaal worden ingezet en maximaal renderen.