Accreditaties van onze opleidingen

Trainers Academie is in Nederland de eerste, de beste. Die kwaliteitsstatus moet natuurlijk ook blijken uit erkenningen. Onze mooiste erkenning is die door jouzelf, want daar doen we het voor. Maar voor het zover is wil je wel weten hoe anderen ons hebben ervaren, niet alleen onze alumni maar ook de instanties die er kijk op hebben. Trainers Academie hecht aan die accreditaties maar heeft zich wel beperkt tot de echt relevante beoordelaren, in het woud van accreditatiebureaus:

Goedgekeurd door NOBCO
De coachopleiding van Trainers Academie is getoetst aan de vereisten van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.
                                 Eerste bureau met NOBTRA erkenning

Trainers Academie is op 5 april 2011 als eerste bureau in Nederland erkend door de NOBTRA. Daarmee komt iedere afgestudeerde trainer of trainer/coach met werkervaring automatisch in aanmerking voor dit keurmerk.
                            Unieke hoge beoordeling door CEDEO
Trainers Academie behaalt steevast zeer hoge beoordelingsscores door Cedeo. Cedeo is de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van Human Resources dienstverleners meet en waarborgt. De meest recente (eind 2017) door Cedeo gemeten klanttevredenheid bedraagt 99,6% !
                             Predicaat Registeropleiding van CPION
Alle opleidingen van Trainers Academie hebben het predicaat Registeropleiding van de SPHBO, de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs, dat onder CPION ressorteeert. Je opleiding levert je dus een van overheidswege erkend post-HBO diploma op.
                                   Geregistreerd bij CRKBO
Trainers Academie is ingeschreven in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs waarmee we voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.
Concreet betekent dit o.a. dat wij je geen BTW in rekening brengen.
                                  Waardering op het web
De onafhankelijke zoekmachine van Springest geeft de meeste gebruikerservaringen, de makkelijkste zoek- en filtermogelijkheden, het meest complete aanbod en persoonlijke aanbevelingen op het gebied van training en opleiding. De opleidingen van Trainers Academie scoren op Springest een gemiddelde waardering van 8,9 !
        Waardering door onze deelnemers

Met gepaste trots tellen wij begin 2019 ongeveer 1000 geslaagden! In Nederland leidde Trainers Academie verreweg de meeste trainers en coaches op tot hun SPHBO diplomering en certificering. Zij vormen een ‘community of practice’ waar je veel aan kunt hebben. Lees de ervaringen van een aantal van hen.

Geef een reactie