Privacy statement Trainers Academie

Ons beleid
Deze website wordt beheerd door TRAINERS ACADEMIE. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, stem je in met de voorwaarden van TRAINERS ACADEMIE’s online privacybeleid. Het online privacybeleid is onder andere opgesteld om bezoekers van deze website te informeren over de zorgvuldige wijze waarop wij met hun persoonlijke gegevens omgaan. In het kader van onze dienstverlening zullen wij, met toestemming, bepaalde gegevens van bezoekers vastleggen in een bestand.

TRAINERS ACADEMIE is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. TRAINERS ACADEMIE houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?
In het kader van onze dienstverlening legt TRAINERS ACADEMIE gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een product bestelt, een abonnement neemt, een training of een opleiding volgt, je aangeeft interesse te hebben in een van onze producten of diensten, op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met TRAINERS ACADEMIE. Het gaat om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, een huisadres of ander fysiek adres, een e-mailadres, een telefoonnummer en andere contactgegevens, zowel zakelijk als privé.

Hoe worden jouw gegevens gebruikt?
TRAINERS ACADEMIE gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de overeenkomst tussen jou en TRAINERS ACADEMIE, voor haar overige dienstverlening en voor interne bedrijfsvoering.

TRAINERS ACADEMIE gebruikt jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van eigen nieuws, activiteiten, aanbiedingen en acties. Hiervoor ontvang je, als je je e-mailadres hebt opgegeven, onder meer de periodieke digitale nieuwsbrief. Als je hier geen prijs meer op stelt kunt je je op ieder moment afmelden.

Als je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van TRAINERS ACADEMIE. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden.

In geen geval zal TRAINERS ACADEMIE  gegevens van jou aan derden beschikbaar stellen.

Beveiliging
TRAINERS ACADEMIE verplicht zich ertoe de online privacy van de afnemers van TRAINERS ACADEMIE’s producten en de deelnemers aan TRAINERS ACADEMIE’s opleidingen te respecteren. TRAINERS ACADEMIE erkent de noodzaak om de persoonlijke identiteitsgegevens die jij aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren.

TRAINERS ACADEMIE neemt de nodige voorzorgmaatregelen om de veiligheid van jouw persoonlijke informatie te beschermen en streeft ernaar deze accuraat bij te houden. Wij spannen ons maximaal in om jouw persoonlijke informatie zorgvuldig te beschermen tegen verlies, vernietiging, vervalsing, manipulatie, niet-toegelaten toegang of niet-toegelaten bekendmaking.

Inzage in en correctheid van jouw gegevens
Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die TRAINERS ACADEMIE over jou heeft. Als die informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Deze verzoeken om inzage of correctie van jouw gegevens kun je richten aan info@Trainers Academie.com. Op dit emailadres kun je ook terecht als je vragen hebt over de manier waarop TRAINERS ACADEMIE met jouw gegevens omgaat.

Verstrekking van gegevens aan derden
TRAINERS ACADEMIE zal jouw gegevens zonder jouw toestemming hiervoor niet aan derden ter beschikking stellen.

TRAINERS ACADEMIE verlangt schriftelijke verklaringen van service providers die toegang hebben tot online systemen van TRAINERS ACADEMIE, dat deze geen persoonlijke gegevens uit deze systemen voor andere doeleinden gebruiken dan ten behoeve van de optimalisatie van TRAINERS ACADEMIE systemen.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De WBP is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de niet geautomatiseerde verwerking van deze gegevens. De wet verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens, die iets over iemand vertellen en die van invloed kunnen zijn op de manier waarop deze persoon wordt beoordeeld of behandeld. Onder het verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen met betrekking tot deze gegevens bedoeld, vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen ervan.

TRAINERS ACADEMIE en andere websites
Op de site(s) van TRAINERS ACADEMIE kun je hyperlinks aantreffen naar andere websites. TRAINERS ACADEMIE kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement, van de site die je bezoekt.

Waarschuwing  Als je ons email stuurt, let dan goed op dat onze URL eindigt op .com Helaas is er een collega opleidingsaanbieder die al jaren de URL trainersacademie.nl gebruikt om niets te hoeven missen van onze bezigheden en relaties. Dus pas ervoor op dat jouw berichten aan ons niet onbedoeld bij Schouten & Nelissen terecht komen. Ons adres is dus: info@www.trainersacademie.com

Wijzigingen
TRAINERS ACADEMIE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check dit privacy statement daarom regelmatig voor het privacybeleid van TRAINERS ACADEMIE.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 januari 2019.