Als het slijpen van diamanten…

Het zal geen verbazing wekken dat Trainers Academie enorm hecht aan kwaliteit. We willen niet alleen de beste zijn, maar ook blijven! Je kunt je voorstellen dat elk van onze opleidingen constant wordt geëvalueerd: wat kan er nog beter, nog actueler, nog interactiever? We blijven fijnslijpen aan onze mooie diensten, zoals een diamantslijper die z’n stenen steeds waardevoller weet te maken.

Ons kwaliteitsbeleid is vastgelegd in een kwaliteitsprotocol, dat je hier kunt downloaden.

En mocht je toch een reden tot klagen hebben, dan behandelen we die klacht met grote zorgvuldigheid en dan is er ook nog een beroepsinstantie. Hoe die behandeling is z’n werk gaat is vastgelegd in een klachtenprotocol, dat je hier kunt downloaden.