Frank de Ruiter

Frank de Ruiter

HRD expert

Frank de Ruiter is sinds 2015 als vaste examinator verbonden aan de opleiding tot HRD adviseur.

Frank was voorheen werkzaam bij KLM en was o.a. verantwoordelijk voor het opbouwen en verder uitbouwen van een HR-service center gericht op de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Daarna was hij zelfstandig HRD adviseur. Frank is vice voorzitter van de Raad voor de Klachtenbehandeling van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches.

Wij vroegen hem: Wat maakt voor jou HRD zo boeiend?

Frank de Ruiter: ‘Organisaties moeten zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden en dat betekent dat ook de mensen die in die organisaties werken moeten kunnen meebewegen met die veranderingen. Dat geldt voor de medewerkers en voor de leidinggevenden. Die laatste groep krijgt ook steeds vaker HRM gerelateerde taken waarvoor ze onvoldoende zijn toegerust. Er wordt van iedereen veel gevraagd in de dagelijkse praktijk maar daarnaast is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling een noodzaak om tot aan je pensioen op een plezierige manier werkzaam te kunnen blijven. Het begeleiden, adviseren en in beweging brengen van mensen en organisaties met betrekking tot duurzame inzetbaarheid is boeiend en de resultaten geven voldoening.’

Nog een vraag: Waarom is Trainers Academie voor jou anders dan anderen?

Frank de Ruiter: ‘Trainers Academie geeft op een geheel eigen wijze invulling aan het opleiden van mensen. Ik vergelijk het met een trektocht van een groep mensen door vaak moeilijk begaanbaar terrein over weliswaar gebaande, maar zeker geen gemakkelijke, paden. Tijdens die trektocht wordt je regelmatig teruggeworpen op je eigen talenten en sterktes, moet je angsten overwinnen en je zwaktes zien te compenseren. Om op de eindbestemming aan te kunnen komen moet je op jezelf vertrouwen, initiatief nemen en samenwerken met anderen. Doorzettingsvermogen en overtuigingskracht zijn onontbeerlijk. Uiteindelijk kom je zowel als individu als als groepslid op die eindbestemming en ben je maximaal toegerust om met de opgedane kennis en ervaring anderen te gaan inspireren.’

Een vraag tot slot: Wat vind je het belangrijkste dat een student van de academie met de opleiding moet bereiken?

Frank de Ruiter: ‘Om bij de metafoor van de trektocht te blijven is mijns inziens het belangrijkste dat de gidsen, die tijdens de trektocht meelopen, willen bereiken dat iedere deelnemer de kans krijgt om zich qua talenten maximaal te ontplooien en leert om die talenten, samen met de opgedane kennis en ervaring, in te zetten ten behoeve van anderen.’

Other Courses

ID Course Name Duration Start Date
HRD-22-06 Opleiding HRD Adviseur – Post HBO 8 Maanden 22 juni 2018

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte