Accreditaties van onze opleidingen

Traners Academie is in Nederland de eerste, de beste. Die kwaliteitsstatus moet natuurlijk ook blijken uit erkenningen. Onze mooiste erkenning is die door jouzelf, want daar doen we het voor. Maar voor het zover is wil je wel weten hoe anderen ons hebben ervaren, niet alleen onze alumni maar ook de instellingen die er kijk op hebben. Trainers Academie hecht aan die accreditaties maar heeft zich wel beperkt tot de echt relevante beoordelaren, in het woud van accreditatiebureaus:

nobco   Goedgekeurd door NOBCO:

De coach opleiding van Trainers Academie is getoetst aan de vereisten van de NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

nobtra   Eerste bureau met NOBTRA erkenning:

Trainers Academie is op 5 april 2011 als eerste bureau in Nederland erkend door de NOBTRA. Daarmee komt iedere afgestudeerde trainer of trainer/coach met ervaring automatisch in aanmerking voor dit keurmerk.

cedeo  Uniek hoge beoordeling door Cedeo:

Trainers Academie behaalt steevast zeer hoge beoordelingsscores van Cedeo. Cedeo is de onafhankelijke keuringsinstantie die de kwaliteit van Human Resources dienstverleners meet en waarborgt. De meest recente (eind 2017) door Cedeo gemeten klanttevredenheid  bedraagt 99,6% !

cpion   Predikaat Registeropleiding van CPION:

Alle opleidingen van Trainers Academie hebben het predikaat Registeropleiding van de SPHBO, de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs, welke onder CPION ressorteeert. Je opleiding levert je dus een van overheidswege erkend post-HBO diploma op.

   Geregistreerd bij CRKBO: 

Trainers Academie is ingeschreven in het register van het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs waarmee we voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs.

Concreet betekent dit dat wij je geen BTW in rekening brengen.

duimpjes_2       Waardering op het web:

De onafhankelijke zoekmachine van Springest geeft de meeste gebruikerservaringen, de makkelijkste zoek- en filtermogelijkheden, het meest complete aanbod en persoonlijke aanbevelingen op het gebied van training en opleiding. De opleidingen van Trainers Academie scoren op Springest een gemiddelde waardering van 8,9 !

  Waardering door onze deelnemers: 

We zijn op weg naar 1000 geslaagden! In Nederland begeleidde Trainers Academie verreweg de meeste trainers en coaches bij hun SPHBO diplomering en certificering. Zij vormen een ‘community of practice’ waar je veel aan kunt hebben. Lees de ervaringen van een aantal van hen.